Opłaty

Na koszty dokonywanych przez Państwa czynności składają się podatki oraz opłaty pobierane przez notariusza w imieniu państwa polskiego, a także wynagrodzenie notariusza (tzw. „taksa notarialna”). W związku z występującymi zwolnieniami z podatków oraz zróżnicowanymi stawkami taksy notarialnej (uzależnionymi w szczególności od wartości i rodzaju przedmiotu umowy) - w celu dokładnego określenia całkowitych kosztów danej czynności prosimy o kontakt z Kancelarią (w dogodny dla Państwa sposób - mailowo, telefonicznie, bądź osobiście), przy czym w sprawach bardziej zawiłych pełna kalkulacja kosztów może być możliwa dopiero po przedstawieniu odpowiednich dokumentów.

UWAGA: w celu dokładnego wyliczenia opłat związanych z większością czynności notarialnych dokonywanych w formie aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, zniesienia współwłasności itp., ustanawianie hipotek, poddawanie się egzekucji oraz innych) niezbędne jest podanie wartości przedmiotu czynności (ceny sprzedaży, wysokości hipoteki, wysokości kwoty, do której poddajemy się egzekucji).

WSZELKIE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA UDZIELANE W SPRAWIE ZAMIERZONYCH CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH SĄ BEZPŁATNE.

W zależności od rodzaju dokonywanej czynności notariusz pobiera:

 1. podatki, których jest płatnikiem, tj.:
  • podatek od czynności cywilnoprawnych - na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn - na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn;
 2. opłatę sądową (jeżeli w związku z czynnością składany jest wniosek wieczystoksięgowy) - w wysokości ustalonej w art. 42-48 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
 3. wynagrodzenie notarialne (tzw. „taksę notarialną”) pobierane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o podatek VAT w wysokości 23%,

Poniżej przedstawiamy linki do wymienionych wyżej aktów prawnych oraz maksymalne wynagrodzenie notarialne za część czynności notarialnych niezależnych od wartości przedmiotu.:

1. poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać na pełnomocnictwach i innych dokumentach 24,60 zł brutto
za każdy podpis
(jeżeli na dokumencie jest oznaczona kwota - wynagrodzenie jest zależne od jej wysokości)
2. poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem 7,38 zł brutto
za każdą stronę
 
3. poświadczenie czasu okazania dokumentu 7,38 zł brutto
za każdą stronę
 
4. poświadczenie pozostawania przy życiu:    
 
 • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego
6,15 zł brutto
za każdy egzemplarz
 
 
 • w innym celu
36,90 zł brutto
za każdy egzemplarz
 
5. poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu 36,90 zł brutto
za każdy egzemplarz
 

 


W przypadku dokonywania czynności poza Kancelarią Notarialną wynagrodzenie notariusza ulega zwiększeniu o:

 • 61,50 zł brutto - w porze dziennej (między 8.00-20.00),
 • 123,00 zł brutto - w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy,

za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia Kancelarii do powrotu.


Linki: