Darowizna lokalu spółdzielczego własnościowego

  • dane stron umowy wraz z zaznaczeniem pokrewieństwa (tj. komu darujemy np. synowi, rodzicom, dziadkom - czy może osobie niespokrewnionej),
  • numer księgi wieczystej (jeżeli została założona),
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
  • podstawa nabycia (przydział, wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny, etc., prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, inne),
  • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obecny uprawniony nabył przysługujące mu prawo na podstawie tytułów tam wskazanych, w szczególności  dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia wspólności dokonanych po  01.01.2007r.,
  • wartość rynkowa prawa,
  • data i warunki wydania lokalu,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane).

UWAGA: Jeżeli obecnie nie jest założona księga wieczysta to jeżeli w akcie będzie ona zakładana, to w wyniku obecnej praktyki sądów wieczystoksięgowych niezbędne będzie przedłożenie wszystkich podstaw nabycia poprzednich uprawnionych, aż do wydanego przydziału.

PRZECZYTAJ GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY