Sprzedaż lokalu spółdzielczego własnościowego

  • dane stron umowy,
  • numer księgi wieczystej (jeżeli została założona),
  • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu wraz z adnotacją o braku zaległości z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokal,
  • podstawa nabycia (przydział, wypis aktu notarialnego - umowy sprzedaży, darowizny etc., prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, inne),
  • zaświadczenie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli obecny uprawniony nabył przysługujące mu prawo na podstawie tytułów tam wskazanych, w szczególności  dziedziczenia (niezależnie od terminu) albo na podstawie darowizny lub nieodpłatnego zniesienia wspólności dokonanych po  01.01.2007r.,
  • cena sprzedaży wraz ze sposobem jej zapłaty (gotówką/przelewem, nr rachunku bankowego do wpłaty i termin),
  • w przypadku, gdy kupujący uiszczają cenę z udzielonego im przez bank kredytu i chcą ustanowić hipotekę w samym akcie notarialnym, niezbędne będzie przedłożenie oświadczenia (zaświadczenia) banku do ustanowienia hipoteki w akcie oraz umowy kredytowej,
  • data i warunki wydania lokalu,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • świadectwo charakterystyki energetycznej dla lokalu (jeżeli zostało wydane). 

UWAGA: Jeżeli obecnie nie jest założona księga wieczysta, to jeżeli w akcie będzie ona zakładana (np. w związku z ustanowieniem hipoteki) to w wyniku obecnej praktyki sądów wieczystoksięgowych niezbędne będzie przedłożenie wszystkich podstaw nabycia poprzednich uprawnionych, aż do wydanego przydziału.

PRZECZYTAJ GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY